คนไทยกู้เงินไปทำอะไร?

เกือบครึ่งของครัวเรือนไทย “มีหนี้” เฉลี่ย 167,913 บาทต่อครัวเรือน หนี้เหล่านี้เกิดจากอะไรบ้าง? มาดูกันค่ะ

จะเห็นว่าหนี้ส่วนใหญ่ของคนไทยเกิดจากการใช้จ่ายในครัวเรือน (ค่าอุปโภคบริโภค+บ้าน+การศึกษา) คิดเป็น 77% ของหนี้สินทั้งหมด มีส่วนน้อยที่เป็นการกู้เพื่อลงทุน (ทำเกษตร+ทำธุรกิจ)

อย่างไรก็ตาม การมีหนี้ไม่ใช่เรื่องผิดค่ะ ถ้าเรากู้ยืมมาเพื่อสิ่งจำเป็นและสร้างอนาคต โดยที่ชำระหนี้ได้ตรงเวลา แต่ถ้าเป็นหนี้จากการรูดบัตรซื้อของฟุ่มเฟือย รูดหนักจนจ่ายบิลไม่ไหว อันนี้ก็ต้องยั้งมือกันหน่อยเนอะ ค่อย ๆ ปรับนิสัยการใช้เงินกันใหม่ แล้วหันมาสร้างนิสัยออมเงินกันแทนดีกว่าค่ะ #เพื่อครอบครัวพี่ทำได้

คนไทยกู้เงินไปทำอะไร