ถ้าเคยมีหนี้ค้างในเครดิตบูโร จะขอสินเชื่ออีกได้ไหม?

เคยมีประวัติค้างชำระในรายงานเครดิตบูโร จะมีโอกาสขอสินเชื่ออีกได้รึเปล่า?

ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะให้สินเชื่อลูกค้านั้น เขามีหลักเกณฑ์การพิจารณาหลายอย่าง เช่น
– นโยบายการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินแต่ละที่ซึ่งแตกต่างกัน
– ประวัติชำระหนี้ที่ผ่านมาของลูกหนี้
– โอกาสในการผิดนัดชำระหนี้มากหรือน้อย
– ภาระหนี้ที่มีอยู่เดิม และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ
– หลักประกันความเสี่ยงต่าง ๆ
เป็นต้น

เมื่อธนาคารดูข้อมูลเหล่านี้ ประกอบกับข้อมูลเครดิตบูโร ถึงจะพิจารณาว่าอนุมัติสินเชื่อหรือไม่ ซึ่งนโยบายและหลักเกณฑ์ของแต่ละสถาบันก็จะต่างกันไป ในบางครั้งผู้ที่มีประวัติค้างชำระมาก่อนก็อาจขอสินเชื่อได้หากปัจจัยอื่น ๆ ดี หรือในบางครั้งผู้ที่ไม่มีประวัติค้างชำระมาก่อนก็อาจถูกปฏิเสธหากปัจจัยอื่นไม่เข้ากับหลักเกณฑ์ของทางสถาบันค่ะ

ติดบูโร ขอสินเชื่อได้ไหม