เคยค้างชำระ แต่ปิดหนี้แล้ว จะขอสินเชื่ออีกได้ไหม?

“เคยมีประวัติค้างชำระในเครดิตบูโร แต่จ่ายหนี้หมดแล้ว จะขอสินเชื่อใหม่กับสถาบันการเงินได้ไหม?”

ในกรณีที่เคยค้างชำระ แต่ต่อมาชำระหนี้จนหมด และปิดบัญชีแล้ว การจะขอสินเชื่อใหม่ สถาบันการเงินจะมีข้อพิจารณา ดังนี้
1. มีการค้างชำระเกิดขึ้นมาจริงหรือไม่
2. การค้างชำระในอดีตเกิดจากเหตุอะไร
3. ระยะเวลาในการค้างยาวนานแค่ไหน​ ร้ายแรงขนาดไหน
4. จำนวนเงินที่ค้างชำระมีมากน้อยแค่ไหน
5. ต่อมามีการปิดยอดที่ค้าง​ใช่หรือไม่​ ถ้าใช่​ จากเดือนที่เริ่มค้างจนมาถึงวันที่ปิดยอด​ เป็นระยะเวลานานหรือสั้นแค่ไหน
6. มีการค้างชำระและกลับมาปิดหนี้กี่ครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมา

เครดิตบูโรไม่มีสิทธิอนุมัติ หรือร่วมตัดสินใจที่จะให้หรือไม่ให้สินเชื่อกับใคร แต่มีหน้าที่ในการรวบรวมและจัดเก็บประวัติการชำระหนี้ตามที่เกิดขึ้นจริง โดยข้อมูล​เหล่านี้​ จะมาเป็นตัวสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงิน​ ว่าถ้าเขาอนุมัติสินเชื่อให้ใหม่ เหตุการณ์​ค้างชำระจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่​ ถ้าดูปัจจัยเหล่านี้ประกอบกัน แล้วเขามั่นใจว่าจะไม่มีการค้างชำระอีกแล้ว​ ก็มีโอกาสที่จะได้รับอนุมัติสินเชื่อใหม่ได้ค่ะ

เคยค้างชำระ แต่ปิดหนี้แล้ว จะขอสินเชื่ออีกได้ไหม?