เคล็ดลับวางแผนภาษีช่วงสิ้นปี เตรียมพร้อมให้ดีก่อนไปเคาน์ดาวน์

“ใกล้สิ้นปี เตรียมวางแผนภาษีกันหรือยัง ?”

เรื่องของภาษีเป็นสิ่งใครหลาย ๆ คนมีภาระหน้าที่ต้องจ่ายในแต่ละปี ซึ่งทุกปีก็จะมีรูปแบบการลดหย่อนภาษี เงื่อนไขที่แตกต่างกันไป หากไม่มีการศึกษาข้อมูล เงื่อนไขของแต่ละรายการให้การลดหย่อนภาษีของท่านอาจสูญเปล่าได้

ฉะนั้นเราจึงมีเคล็ดลับการวางแผนลดหย่อนภาษีในช่วงสิ้นปีมาฝาก เพื่อให้ท่านเตรียมพร้อม วางแผนก่อนไปเคาน์ดาวน์กันค่ะ

1. คำนวณฐานเงินได้ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน
วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มี 2 วิธีที่ต้องใช้คู่กัน ได้แก่
– คำนวณแบบขั้นบันได
เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ
จากนั้น
เงินได้สุทธิ * อัตราภาษี = เงินภาษีที่ต้องจ่าย
ซึ่งถ้าท่านคำนวณเงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท ท่านก็จะไม่ต้องจ่ายภาษีค่ะ

– คำนวณแบบเหมา 0.5%

เงินได้ที่ไม่ใช่เงินเดือน * 0.5% = ค่าภาษี

กรณีนี้จะถูกนำมาใช้ต่อเมื่อท่านมีรายได้ที่นอกเหนือจากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว และจะนำมาใช้ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขครบทุกข้อต่อไปนี้เท่านั้น
– คำนวณจากรายได้ทุกทางยกเว้นเงินเดือน
– คำนวณภาษีแล้วค่าภาษีต้องเกิน 5,000 บาท
– คำนวณภาษีแบบเหมาแล้วได้มากกว่าแบบขั้นบันได

2. ตรวจสอบรายการลดหย่อนภาษีในปีนั้น ๆ
ในแต่ละปีจะมีการอัปเดตรายการลดหย่อนภาษีที่สามารถใช้ได้ เช่น ค่าลดหย่อนส่วนตัว ค่าลดหยอดบุตร ค่าลดหย่อนบิดามารดา เบี้ยประกัน กองทุน ประกันสังคม เป็นต้น

3. ศึกษาเงื่อนไขการลงทุนก่อนเพื่อลดหย่อนภาษี
ช่วงสิ้นปีถือเป็นเทศกาลการลงทุน และการลดหย่อนภาษี มีการลงทุนหลากหลายแบบที่ลงทุนภายในช่วงสิ้นปี และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ในปีหน้า เช่น กองทุน SSF RMF ของแต่ละสถาบันการเงิน ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต เป็นต้น

4. รู้จักวางแผนกระจายเงินได้
เพราะการลดหย่อนภาษีมีมากมายหลายรูปแบบ ท่านไม่จำเป็นต้องเลือกรูปแบบการลงทุน หรือการลดหย่อนภาษีที่เฉพาะเจาะจงเพียงอย่างเดียว ท่านสามารถกระจายการเงินได้ของท่านเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้เกิดประโยชน์สูงสุดข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิงข้อมูลจาก
https://www.itax.in.th/pedia/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5/

เคล็ดลับวางแผนภาษีช่วงสิ้นปี เตรียมพร้อมให้ดีก่อนไปเคาน์ดาวน์