ค้างชำระค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟ มีประวัติค้างชำระมั้ยนะ?

ค้างชำระค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟ จะมีประวัติค้างชำระบันทึกในเครดิตบูโรของเราหรือเปล่า?

ปัจจุบันกฎหมายยังไม่ได้กำหนดให้องค์กรหรือนิติบุคคลใดต้องนำส่งข้อมูลประวัติการชำระค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าน้ำ-ค่าไฟ รวมทั้งค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ให้บริษัทข้อมูลเครดิต

เพราะฉะนั้นตอนนี้บริษัทข้อมูลเครดิตจะไม่มีข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภคทั้งหลายนะคะ