ฮาวทูรอด ฉบับลูกหนี้

ไวรัสบุก รายได้สะดุด แต่หนี้ไม่หยุดวิ่ง เอาไงดีล่ะลูกหนี้จ๋า!

ชี้แนะเคล็ดลับ “ฮาวทูรอด” จะมาบอก 3 ขั้นตอนดี ๆ ที่จะรักษาสุขภาพการเงินให้อยู่รอดปลอดภัย จากสถานการณ์ COVID-19

แล้วเราจะผ่านวิกฤตินี้ไป ด้วยสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพการเงินที่แข็งแกร่งนะคะ

ฮาวทูรอด ฉบับลูกหนี้

ฮาว ทู รอด
Step 1 : คุยกับเจ้าหนี้

– สำรวจรายได้ตัวเอง
เปรียบเทียบก่อนและหลังวิกฤตว่ารายได้หายไปเท่าไร

– สำรวจหนี้สิน
มีหนี้อะไรต้องจ่ายบ้าง เช่น ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ บัตรเครดิต

– เจรจากับเจ้าหนี้
บอกสถานการณ์รายได้ บอกภาระหนี้ที่จ่ายไหว เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ต่อไป

ฮาวทูรอด ฉบับลูกหนี้

ฮาว ทู รอด
Step 2 : ใช้เงินเท่าที่จำเป็น

– แยกแยะว่ารายจ่ายไหนจำเป็น อันไหนไม่จำเป็น
– เกิบเงินไว้เพื่อสิ่งจำเป็น (อาหาร สินค้าสุขภาพ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่าบ้าน)
– หยุดรายจ่ายไม่จำเป็นทั้งหมด (เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ท่องเที่ยว)

ฮาวทูรอด ฉบับลูกหนี้

ฮาว ทู รอด
Step 3 : จงออมเงิน

– หยุดจ่ายในสิ่งไม่จำเป็น ออมไว้ใช้ยามจำเป็น
– ควรมีเงินออมอย่างน้อย 6 เท่าของรายจ่ายต่อเดือน
– ชีวิตต่อจากนี้ จงวางแผนการเงินด้วยความไม่ประมาท

ฮาวทูรอด ฉบับลูกหนี้

สรุปข้อคิด เตือนใจยุคโควิด-19

“ถ้าเราใช้เงินแบบไม่คิด สิ่งไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นกับเรา”

“ผู้มีเงินออม จะเป็นผู้รอดในยามวิกฤต”

“ตั้งสติในการใช้ชีวิต แล้วเราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน”

ฮาวทูรอด ฉบับลูกหนี้