หากประวัติเครดิตไม่ดี ควรทำอย่างไร

เครดิตดีๆ ไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างด้วยตัวเอง

สำหรับท่านที่มีความกังวลเรื่องประวัติเครดิตในอดีต ท่านสามารถสร้างประวัติเครดิตที่ดีได้ตั้งแต่วันนี้

เริ่มตั้งแต่ติดต่อสถาบันการเงินที่เคยเป็นหนี้เพื่อชำระหนี้ค้างให้เสร็จสิ้น เจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ เพื่อขอลดหนี้ และเจรจาปรับโครงสร้างหนี้

ต่อมาต้องสร้างวินัยในตัวเอง ชำระหนี้เก่าให้เสร็จสิ้น ชำระหนี้ใหม่ให้ตรงเวลา หมั่นตรวจเครดิตบูโรเพื่อติดตามดูสถานการณ์หนี้สินของตัวท่านเองอย่างใกล้ชิด

เพียงเท่านี้ก็สามารถเป็นเจ้าของประวัติเครดิตดีๆ ได้แล้วค่ะ

*เครดิตบูโรไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีสิทธิอนุมัติ หรือร่วมตัดสินใจให้สินเชื่อกับใคร หากบุคคลใดกล่าวอ้างกับท่าน แจ้งเรื่องได้ที่ consumer@ncb.co.th

ไม่เชื่อเข้ามาดูได้ที่นี่เลย http://bit.ly/2UXb5Td