กรณีที่ใช้บัตรเครดิตที่เป็นบัตรเสริมของผู้อื่น จะมีข้อมูลอยู่ในรายงานข้อมูลเครดิตของเราหรือไม่?

ถ้าเราใช้บัตรเครดิตที่เป็นบัตรเสริมของคนอื่น จะมีประวัติบันทึกอยู่ในข้อมูลเครดิตของเราเองไหมนะ

คำตอบ : ไม่มีค่ะ เพราะสถาบันการเงินที่ให้บริการบัตรเครดิตทุกแห่งจะนำส่งข้อมูลบัตรเสริมในนามเจ้าของบัตรหลักเหมือนกันทุกแห่ง ไม่มีการนำส่งข้อมูลบัตรเสริม ในนามผู้ถือบัตรเสริม ฉะนั้นหากบัตรเสริมมีการค้างชำระ ประวัติจะถูกบันทึกอยู่ในข้อมูลเครดิตของผู้ถือบัตรหลักนั่นเองค่ะ