“กู้ซื้อรถ” หรือ “กู้ซื้อบ้าน” ก่อนดีนะ!?

“กู้ซื้อรถ” หรือ “กู้ซื้อบ้าน” ก่อนดีนะ!? รู้ไว้ประกอบการตัดสินใจนะคะ

ที่มา : หนังสือ “รอบรู้เรื่องการเงิน เป็นหนี้อย่างเป็นสุข” โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย