กลยุทธ์บริหารรายได้ 3 ประการ

นอกจากจะบริหารหนี้สินและรายจ่ายแล้ว การบริหารรายได้ก็เป็นอีกองค์ประกอบที่มองข้ามไปไม่ได้เลยนะคะ มาดูกันว่าเราควรจะมีแนวทางบริหารรายได้ยังไงให้เงินงอกเงยขึ้นค่ะ

กลยุทธ์บริหารรายได้