ข้อมูลในเครดิตบูโรเก็บย้อนหลังกี่ปี แล้วอัปเดตทุก ๆ กี่เดือน?

ข้อมูลในเครดิตบูโรเก็บย้อนหลังกี่ปี แล้วอัปเดตทุก ๆ กี่เดือน?
มาดูคำตอบกันเลยค่ะ

ข้อมูลในเครดิตบูโรเก็บย้อนหลังกี่ปี?
: เครดิตบูโรจัดเก็บข้อมูลไม่เกิน 3 ปี เช่น ถ้าเจ้าของข้อมูลมีบัตรเครดิตที่ค้างชำระในเดือนสิงหาคมและต่อมาได้จ่ายหนี้และปิดบัญชีในเดือนกันยายนจะแสดงยอดหนี้เป็น 0 มีสถานะบัญชีเป็น “ปิดบัญชี” และแสดงข้อมูลอยู่ในเครดิตบูโรอีกไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับรายงานข้อมูลการปิดบัญชีจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิก หลังจากนั้นเมื่อครบกำหนด 3 ปี บัญชีบัตรเครดิตดังกล่าวก็จะถูกลบออกไปจากฐานข้อมูลเครดิตบูโรโดยอัตโนมัติ เครดิตบูโรไม่สามารถลบข้อมูลบัญชีบัตรเครดิตได้ในทันที ชำระหนี้เสร็จสิ้นจึงจะปิดบัญชีตามที่เข้าใจ

การอัปเดตข้อมูลในรายงานเครดิต
: สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกจะนำส่งข้อมูลให้กับเครดิตบูโรตามรอบการรายงานและจัดส่งข้อมูล ซึ่งเป็นการรายงานและส่งข้อมูลสินเชื่อแบบรายเดือน (Monthly Basis) มิใช่รายงานและส่งข้อมูลสินเชื่อแบบทันที (Real Time) เช่น ข้อมูลการชำระปิดบัญชีของเดือนมีนาคม 2562 ท่านสามารถตรวจสอบเครดิตบูโรได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ข้อมูลในเครดิตบูโรเก็บย้อนหลังกี่ปี แล้วอัปเดตทุก ๆ กี่เดือน?