4 สิ่งที่ควรทำ ถ้าไม่อยากให้การเงินสะดุด!

ไม่อยากการเงินสะดุด ต้องปลุกวินัยการเงินให้ตื่น!

สำหรับใครที่อยากมีอนาคตที่ดี หรือชีวิตหลังเกษียณสุขสบาย จำเป็นต้องเริ่มเก็บออมและสร้างวินัยทางการเงินที่ดี ดังนี้ค่ะ

1. ตัดเงินใส่บัญชีออมโดยอัตโนมัติ
เปิดบัญชีเงินออมแยกออกมาโดยตัดจากบัญชีเงินเดือนทุก ๆ เดือน เพื่อสร้างวินัยและจำกัดกรอบการใช้เงินของตนเอง

2. เก็บก่อนใช้
เมื่อได้เงินเดือน ให้หักเงินในส่วนที่ต้องการออมออกไปก่อน แล้วจึงหักลบกับรายจ่ายอื่น ๆ และหนี้สินทีหลัง

3. ใช้ไปเท่าไร ออมคืนเท่านั้น
เปรียบเสมือนเป็นการยืมเงินของตนเองออกมาก่อน แล้วค่อยนำไปคืนทีหลัง เป็นการปรับนิสัยและวินัยทางการเงิน ไม่ให้ฟุ่มเฟือย

4. ทำงบรายจ่ายประจำเดือน
มีการควบคุมรายรับ-รายจ่าย โดยตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน เช่น ตั้งเป้าหมายการออมไว้ที่ 20% ต่อเดือน การลงทุน 10% ค่าใช้จ่าย 30% หนี้สิน 40% เป็นต้น

หากทำ 4 สิ่งนี้ได้นอกจากการเงินในแต่ละเดือนจะไม่สะดุดแล้ว ยังมีเงินออมเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ