การออม = การซ้อมก่อนกู้

จะทำอะไรให้ได้ดี ย่อมต้องมีการฝึกซ้อมให้ชำนาญ มาออมเงินกันตั้งแต่วันนี้ และยึดหลัก 3 สิ่งต้องห้ามเพื่อสุขภาพการเงินที่แข็งแรงในอนาคตข้างหน้ากันดีกว่าค่ะ