ช่วงเฝ้าระวัง COVID-19 บริหารเงินสดยังไงให้รอด

ในช่วงสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ใครอยู่ในช่วงกักตัวเฝ้าระวังเชื้อ 14 วันแบบไม่ได้รับเงินเดือน (Leave without pay) แนะนำให้รัดเข็มขัดเรื่องเงินด้วยนะคะ ลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด ตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือย เบรกการสร้างหนี้ใหม่ เก็บเงินสดเอาไว้ตั้งรับความไม่แน่นอนต่าง ๆ

น้องบูโรขอให้ทุกคนเข้มแข็ง และขอให้สถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 คลี่คลายได้โดยเร็วค่ะ

บริหารเงินสดยังไงให้รอด