โดนปฏิเสธสินเชื่อ เพราะติด Blacklist ติดบูโร ใช่จริงหรือ?

ขอสินเชื่อ แต่ไมผ่านเพราะโดนอ้างว่า ติด Blacklist ติดบูโร ใช่จริงหรือ ?

ในกรณีที่ท่านยื่นพิจารณาขอสินเชื่อ แต่โดนสถาบันการเงินหรือธนาคารปฏิเสธกลับมา โดยมีคำกล่าวอ้างที่ว่า ท่านติด Blacklist จากเครดิตบูโร ทำให้ยื่นขอสินเชื่อไม่ผ่าน ซึ่งต้องบอกว่าคำกล่าวนี้ ไม่เป็นความจริงค่ะ

เพราะในความเป็นจริงเครดิตบูโรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีสิทธิอนุมัติหรือร่วมตัดสินใจให้สินเชื่อใคร และเครดิตบูโรไม่เคยมีหน้าที่จัดทำ และขึ้นบัญชี Blacklist ให้กับใครในฐานข้อมูล ทั้งในรายงานข้อมูลเครดิตก็ไม่มีคำว่า Blacklist อีกด้วยค่ะ

เครดิตบูโรมีหน้าที่เพียงจัดเก็บรักษา รวบรวม และประมวลผลตามที่สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกจัดส่งให้เท่านั้น

ฉะนั้นแล้วการที่ท่านโดนปฏิเสธสินเชื่อ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครดิตบูโร แต่อาจเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น รายได้เกณฑ์ที่สถาบันการเงินแต่ละแห่งกำหนด หรือข้อมูลที่ปรากฏในเครดิตบูโร ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ขอกู้ ซึ่งอาจเป็นผลจากท่านมีประวัติกาชำระหนี้ที่ไม่ดี หรือผิดนัดชำระกับสถาบันการเงิน

โดนปฏิเสธสินเชื่อ เพราะติด Blacklist ติดบูโร ใช่จริงหรือ ?