รู้เท่าทัน ภัยไซเบอร์ทางการเงิน

รู้เท่าทัน ภัยไซเบอร์ ทางการเงิน

ช่วงนี้จะเห็นว่าภัยการเงินอยู่รอบตัวเราตลอดเวลา โดยแฝงตัวมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อีเมล ข้อความหลอกลวง ขบวนการคอลเซนเตอร์ เป็นต้น ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องตระหนัก และรู้ทันถึงเรื่องนี้ โดยตั้งคำถาม ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวใครแบบทันที สังเกตความผิดปกติของข้อความหรือสารที่ได้รับ และนอกจากนี้การหมั่นตรวจสอบความถูกต้องขอข้อมูลเครดิต ก็ถือเป็นการช่วยป้องกันภัยการเงินได้อีกทาง เพราะจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเห็นประวัติทางการเงินของตัวเองว่าถูกต้องหรือไม่ โดยสามารถตรวจเครดิตบูโรผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ดังนี้

ตรวจเครดิตบูโรเช็กสุขภาพการเงิน
โมบายแอป

แบบส่งรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมล

– ได้ทันที

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร KKP Mobile
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง

– ภายใน 24 ชม. (*เป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด)

ธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง

ธนาคารออมสิน MyMo
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง

– ภายใน 3 วันทำการ

ธนาคารทีทีบี ttb touch
– ตรวจข้อมูลเครดิต

หรือรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ
– ธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT
– ธนาคารออมสิน MyMo
ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง

– ธนาคารทีทีบี ttb touch
ตรวจข้อมูลเครดิต

ค่าบริการ
– รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท
– รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกองริ่ง 200 บาท

รูปแบบภัยการเงินหมายเหตุ:
กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากไม่ถูกต้อง กรุณาแก้ไขตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดก่อนใช้บริการนะคะ

เช็กช่องทางการตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม https://bit.ly/3v7ZLFN

ข้อมูลเพิ่มเติม
Website : www.ncb.co.th
Email : consumer@ncb.co.th
Facebook : ilovebureau
YouTube : ilovebureau
Instagram : ilovebureau
Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya