เครดิตดีสร้างได้ ทำอะไรก็ง่าย มีชัยไปกว่าครึ่ง

ในการจะพิจารณาอนุมัติเงินกู้หรือขอสินเชื่ออะไรก็ตาม สถาบันการเงินจะมีปัจจัยเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ของแต่ละสถาบันที่เหมือนกัน ส่วนหนึ่งก็คือ พฤติกรรมทางการเงิน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงเครดิตของผู้ที่ขอสินเชื่อ

ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ต้องสร้างคือ “เครดิต” ถ้าอยากรู้ว่าวิธีการสร้างเครดิตทางการเงินที่ดีสามารถอย่างไร ตามมาดูกันค่ะ

*เครดิตบูโรไม่มีความเกี่ยวข้องหรือสิทธิ์อนุมัติ หรือร่วมตัดสินใจให้สินเชื่อกับใคร*

1. ชำระหนี้ให้ตรงตามเวลาที่กำหนด

ควรชำระหนี้ให้ตรงตามเวลา เพื่อเก็บประวัติในการชำระเงิน และแสดงความมีวินัยทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ

2. ไม่ก่อหนี้ที่ไม่เป็นประโยชน์เพิ่ม

หนี้ที่ไม่เป็นประโยชน์ คือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น ชอปปิ้ง ของลดราคา เป็นต้น

3. ทำสรุปรายการหนี้ค้างชำระ

พยายามชำระหนี้ค้างชำระคงเหลือให้เหลือน้อยที่สุด เพื่อรักษาเครดิตที่ดี หรือติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาประนอมหนี้

4. หมั่นตรวจสอบเครดิตทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และประวัติการเงินที่ดี ง่ายต่อการขอสินเชื่อ