คลายข้อสงสัย ข้อมูลเครดิต และ เครดิตสกอริ่ง คืออะไร?

คลายข้อสงสัย ข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง คืออะไร มีข้อมูลอะไรในรายงาน และมีความสำคัญอย่างไร มาดูคำตอบกันค่ะ
ข้อมูลเครดิต
ข้อมูลเครดิต คือข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการชำระหนี้ของลูกค้า ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิต และจะปรากฎในรายงานข้อมูลเครดิตเมื่อมีผู้ขอเรียกดู โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 3 ปี
โดยข้อมูลเครดิตจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน
  • ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวตนลูกค้าเช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส อาชีพ เลขที่บัตรประชาชน และกรณีที่เป็นนิติบุคคล จะเป็น ชื่อ สถานที่ตั้ง เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล เป็นต้น
  • ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ และประวัติการชำระสินเชื่อ ประวัติการชำระราคาสินค้าหรือบริการโดยบัตรเครดิต รวมทั้งสถานะบัญชี
รายงานข้อมูลเครดิตมีสำคัญกับเรา ในเรื่องของการแสดงประวัติการชำระหนี้ที่สะท้อนถึงพฤติกรรม และวินัยทางการเงิน และประวัติการชำระหนี้ที่ตรงต่อเวลา เพิ่มความน่าเชื่อถือในการยื่นขอสินเชื่อต่อสถาบันการเงิน
เครดิตสกอริ่ง
เครดิตสกอริ่ง หรือคะแนนเครดิต คือเครื่องหมายหรือตัวเลขที่เป็นผลรวมจากการประเมินทางสถิติของลูกค้ารายใดรายหนึ่งว่า มีโอกาสที่จะไม่ผิดนัดชำระหนี้ที่ก่อไว้ อันเป็นผลมาจากประวัติการก่อหนี้ และการชำระหนี้ของตนเองในอดีตที่ผ่านมา หรือเข้าใจง่าย ๆ ก็คือตัวชี้วัดความน่าจะเป็นในการชำระคืนหนี้ โดยใช้วิธีการทางสถิติในการประมวลผลข้อมูลโดยบริษัทข้อมูลเครดิต
โดยรายงานเครดิตสกอริ่งจะแสดงข้อมูลหลัก ๆ ด้วยกัน ดังนี้
  • ประเภทคะแนนเครดิต
  • คะแนนเครดิต แสดงคะแนนเครดิต (300-900)
  • ระดับคะแนนเครดิต โดยแสดงระดับคะแนนเครดิต (AA-HH) ที่ได้จากการคำนวณทางสถิติ จากพฤติกรรมการก่อหนี้ และการชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละราย
  • ความน่าจะเป็นในการชำระหนี้คืน โดยแสดงค่าเป็นเปอร์เซนต์
  • ตารางคะแนนเครดิต
  • คำอธิบายประกอบการให้คะแนนเครดิต
  • คำอธิบายความน่าจะเป็นในการชำระหนี้คืน
เครดิตสกอริ่งสำคัญต่อเราในเรื่องของการเพิ่มโอกาสในการยื่นขอสินเชื่อ ลดความเสี่ยงทางการเงินที่เกินตัว ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

 

 

 

เช็กช่องทางการตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม https://bit.ly/3v7ZLFN

ข้อมูลเพิ่มเติม
Website : www.ncb.co.th
Email : consumer@ncb.co.th
Facebook : ilovebureau
YouTube : ilovebureau
Instagram : ilovebureau
Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya