ชำระหนี้ช้ากว่าวันกำหนดนัดชำระหนี้ จะมีในรายงานข้อมูลเครดิตไหม

ถ้าจ่ายค่าบัตรเครดิตช้ากว่าวันกำหนดนัดชำระหนี้ จะมีผลอะไรในรายงานข้อมูลเครดิตหรือไม่?
โดยปกติการชำระหนี้ในแต่ละเดือนสถาบันการเงินจะเป็นผู้กำหนดวันครบกำหนดชำระหนี้ หากรูดบัตรเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้ครบตามเวลาที่กำหนดก็ไม่ส่งผลอะไร แต่หากมีการค้างชำระ ก็อาจส่งผลต่อสถานะในรายงานข้อมูลเครดิต
แล้วถ้าหากจ่ายช้ากว่าวันกำหนดนัดชำระหนี้ มีผลในรายงานข้อมูลเครดิตอย่างไร
ต้องบอกเช่นนี้ว่าเครดิตบูโรมีหน้าที่เพียงเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติการชำระหนี้จากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเพียงเท่านั้น โดยจะจัดเก็บข้อมูลตามความเป็นจริง หากจ่ายแล้วก็บอกว่า “ปกติ” หรือ “ไม่ค้างชำระ” ดังนั้นหากคุณมีการจ่ายหนี้ล่าช้ากว่าวันครบกำหนดชำระหนี้ สถาบันการเงินก็จะส่งข้อมูลเข้ามาที่เครดิตบูโรว่า “ค้างชำระ” ตามความเป็นจริง เช่น ค้างชำระ 31-60 วัน หรือค้างชำระ 61-90 วัน เป็นต้น
นั่นก็จะส่งผลให้คุณมีเครดิตการเงินที่ไม่ดี และความน่าเชื่อถือด้านการเงินก็ลดลง ทำให้การพิจารณาขอสินเชื่อใหม่ของสถาบันการเงินก็เป็นไปได้ยากตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน หากไม่มีการชำระหนี้ให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
ดังนั้นเพื่อป้องกันการก่อให้เกิดเครดิตทางการเงินที่ไม่ดี ควรชำระหนี้ให้ตรงต่อเวลา มีวินัยทางการเงิน เพื่อรักษาเครดิตการเงินของตนเองให้ดีที่สุด

 

 

 

เช็กช่องทางการตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม https://bit.ly/3v7ZLFN

ข้อมูลเพิ่มเติม
Website : www.ncb.co.th
Email : consumer@ncb.co.th
Facebook : ilovebureau
YouTube : ilovebureau
Instagram : ilovebureau
Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya