ค้างชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และ กยศ. บ่อย ๆ จะมีข้อมูลในรายงานข้อมูลเครดิตไหม?

คุณเป็นคนค้าง… หรือเปล่า? ไม่ว่าจะค้างค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ รวมไปถึงค้างชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แล้วอยากรู้ไหมว่าการค้างชำระหนี้เหล่านี้จะมีผลต่อการขอสินเชื่อ หรือถูกบันทึกในรายงานข้อมูลเครดิตหรือเปล่า มาหาคำตอบกัน
• กรณีค้างชำระค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟ
สำหรับค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าโทรศัพท์ ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายให้นำส่งข้อมูลประวัติการชำระให้แก่เครดิตบูโร ในรายงานข้อมูลเครดิตไม่มีข้อมูลการชำระค่าบริการเหล่านี้
• กรณีค้างชำระหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
สำหรับกองทุนเงินให้กู้ยืมพื่อการศึกษา (กยศ.) ไม่ได้มีการนำส่งข้อมูลเข้ามาที่เครดิตบูโร
อย่างไรก็ตามนโยบายการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น ประวัติการชำระหนี้ รายได้ ภาระหนี้ที่มีอยู่ ความสามารถในการชำระหนี้ หลักประกันความเสี่ยงต่าง ๆ เป็นต้น
ทั้งนี้แม้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะไม่ได้มีอยู่ในระบบเครดิตบูโร แต่คุณก็จำเป็นต้องชำระค่าบริการให้ตรงต่อเวลาด้วยนะคะ
หรือตรวจสอบสุขภาพการเงินของตนเองได้ด้วยการตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป
แบบส่งรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report)
• ได้ทันที
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร KKP Mobile
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
• ภายใน 24 ชม. (*เป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด)
ธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
ธนาคารออมสิน MyMo
– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
• ภายใน 3 วันทำการ
ธนาคารทีทีบี ttb touch
– ตรวจข้อมูลเครดิต
หรือรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ
ธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT
ธนาคารออมสิน MyMo
– ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง
ธนาคารทีทีบี ttb touch
– ตรวจข้อมูลเครดิต
ค่าบริการ
– รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท
– รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกองริ่ง 200 บาท
หมายเหตุ:
กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากไม่ถูกต้อง กรุณาแก้ไขตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดก่อนใช้บริการ

 

 

 

เช็กช่องทางการตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม https://bit.ly/3v7ZLFN

ข้อมูลเพิ่มเติม
Website : www.ncb.co.th
Email : consumer@ncb.co.th
Facebook : ilovebureau
YouTube : ilovebureau
Instagram : ilovebureau
Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya