ข้อมูลในรายงานเครดิตไม่ถูกต้อง! เจอแบบนี้ต้องแจ้งเรื่อง 2 ที่นี้

มาตรวจเครดิตบูโร แต่พบว่าข้อมูลที่อยู่ในรายงานข้อมูลเครดิตของเราเอง ดันไม่ถูกต้อง! เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ เราจะแก้ไขยังไงได้บ้างกันล่ะ?
วิธีที่ 1 : ติดต่อศูนย์ตรวจเครดิตบูโรได้ทุกแห่ง
เพื่อยื่นเอกสารในการกรอกแบบคำขอแก้ไขข้อมูล ได้แก่
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนารายงานเครดิตบูโรที่ต้องการแก้ไข
ในขั้นตอนนี้หลังจากที่ทางเครดิตบูโรได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย จะทำการแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นคำขอ
วิธีที่ 2 ติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินเจ้าของบัญชี
โดยสามารถยื่นคำร้องเพื่อตรวจสอบความถูกต้องผ่านทางธนาคาร หากทางธนาคารตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย จะทำการแจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบภายใน 30 วัน
หรือดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่ bit.ly/3wJkTUT และส่งเอกสารคำขอพร้อมหลักฐาน มาทางไปรษณีย์จ่าหน้าถึง
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
ส่วนบริการตรวจเครดิตบูโร
เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
รวมศูนย์ตรวจเครดิตบูโร   https://bit.ly/3v7ZLFN

 

 

 

เช็กช่องทางการตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม https://bit.ly/3v7ZLFN

ข้อมูลเพิ่มเติม
Website : www.ncb.co.th
Email : consumer@ncb.co.th
Facebook : ilovebureau
YouTube : ilovebureau
Instagram : ilovebureau
Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya