ความสำคัญของเครดิตบูโร มาทำความรู้จักกันให้มากขึ้น ในโพสต์เดียว

ทำความรู้จักเครดิตบูโร ครบ จบ ทุกด้าน ทุกมุมมอง ในโพสต์เดียว!
ข้อมูลเครดิตสำคัญอย่างไร?
เครดิตบูโรเปรียบเสมือนเป็นถังข้อมูลที่บ่งบอกพฤติกรรมในเรื่องการก่อหนี้ และการชำระหนี้ที่ใหญ่ที่สุดของระบบการเงินไทย โดยมีความเกี่ยวข้องด้วยกัน 3 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่
1. ระบบเศรษฐกิจไทย
– สัญญาณเตือนภัยของระบบการเงิน สามารถนำเอาข้อมูลเชิงสถิติมาวิเคราะห์ให้เห็นทิศทาง และความเสี่ยงของสินเชื่อที่อยู่ในระบบ
– เครื่องมือในการอ่านสัญญาณเศรษฐกิจของสถาบันต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์และออกมาตรการต่อไปอย่างไร
– นับเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบการเงิน เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ของระบบสถาบันการเงินในการนำมาใช้บริหารความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ
2. สถาบันการเงินในฐานะผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้
– มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการให้กู้ยืม ป้องกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ที่อาจส่งผลต่อปัญหาความไม่มั่นคงแก่ระบบสถาบันการเงินและระบบเศรษฐกิจไทย
– ตรวจเช็กอาการของลูกหนี้เพื่อวิเคราะห์และทราบประวัติการชำระหนี้ของผู้กู้อย่างเพียงพอว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และมีภาระหนี้อยู่กับสถาบันการเงินอื่นมากน้อยเพียงใดในขณะใดขณะหนึ่ง
3. ผู้กู้หรือลูกหนี้
– ตรวจเช็กข้อมูลเครดิต หรือเช็กสุขภาพทางการเงินของตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมวางแผนก่อนยื่นขอสินเชื่อ
– เช็กประวัติการชำระทุกข้อมูลบัญชีสินเชื่อ หากไม่ถูกต้องขอแก้ไขได้
– มีโอกาสที่จะได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ผู้กู้ที่มีประวัติผ่อนชำระดี
เครดิตบูโรคืออะไร ตั้งมาเพื่ออะไร
เครดิตบูโรคือองค์กรหนึ่งที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อจะรวบรวมข้อมูลคนเป็นหนี้ หรือหากจะเปรียบเทียบคือ “สมุดพกของคนเป็นหนี้” เหมือนว่าเราไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน แล้วมีสมุดพกเพื่อรวบรวมว่าคนนั้นคนนี้มีผลการเรียนอย่างไร เช่นเดียวกันเครดิตบูโรก็จะแสดงสถานะการเงินของแต่ละคนว่ามีหนี้ที่ไหนบ้าง และปฏิบัติต่อหนี้แต่ละก้อน แต่ละที่อย่างไร
โดยเครดิตบูโรจะมีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลสินเชื่อและประวัติการชำระหนี้สินเชื่อโดยสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกมีหน้าที่รายงานและส่งข้อมูลให้แก่เครดิตบูโรเป็นรายเดือนทุกเดือนทางเครดิตบูโรก็จะอัปเดตข้อมูลให้ในแต่ละเดือนไปเรื่อย ๆ ทั้งหมด 36 เดือน เรียงทับกัน เหมือน “ขนมชั้น” เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามาข้อมูลเก่าของเมื่อ 36 เดือนที่แล้วก็จะหายไป
และทั้งนี้เครดิตบูโรไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือมีสิทธิอนุมัติ หรือร่วมตัดสินใจให้สินเชื่อกับใคร หากมีบุคคลใดกล่าวอ้าง แจ้งเรื่องได้ที่ consumer@ncb.co.th
ความสำคัญและเหตุผลที่ว่าทำไมต้องตรวจเครดิตบูโร
1. ช่วยให้รู้เท่าทันและป้องกันภัยไซเบอร์ทางการเงิน เช็กว่าเรามี “หนี้งอก” โดยที่เราไม่ได้ก่อหรือไม่
2. การเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อ
3. เช็กว่าข้อมูลส่วนบุคคลในข้อมูลเครดิตถูกต้องตามความจริงหรือไม่
4. ข้อมูลสินเชื่อของเราถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องสามารถขอแก้ไขได้
5. เช็กให้ชัวร์ว่าเรามีประวัติค้างชำระหรือไม่
6. เช็กหลังจากที่จ่ายหนี้หมดแล้ว สถานะข้อมูลเครดิตขึ้นเป็นปิดบัญชี ยอดหนี้เป็นศูนย์ถูกต้องหรือไม่

 

 

 

เช็กช่องทางการตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม https://bit.ly/3v7ZLFN

ข้อมูลเพิ่มเติม
Website : www.ncb.co.th
Email : consumer@ncb.co.th
Facebook : ilovebureau
YouTube : ilovebureau
Instagram : ilovebureau
Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya