ผิดนัดชำระหนี้ 1 ครั้ง ร้ายแรงกันแค่ไหน?

เคยสงสัยไหม ถ้าเราผิดนัดชำระหนี้ไป 1 ครั้ง จะส่งผลกระทบอะไรต่อตัวเราและเครดิตทางการเงินของเราบ้าง
– โดนเรียกค่าติดตามทวงถามหนี้
มาในรูปแบบของการติดต่อลูกหนี้เพื่อแจ้งเตือนจ่ายหนี้ในรอบบิลนั้น ๆ ผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งทุกครั้งที่มีการติดต่อจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนค่าติดตามทวงถามหนี้อยู่ในรอบบิลถัด ๆ ไป (หากค้างจ่ายมากกว่า 1 งวด)
– เกิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
ส่วนใหญ่ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จะเป็นหนี้บัตรเครดิตที่หากมีการผิดนัดชำระหนี้ จะมีดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเพิ่ม เพราะถือเป็นค่าปรับจากการที่ไม่ได้จ่ายหนี้ตามกำหนด
– มีประวัติและเครดิตทางการเงินที่ไม่ดี
เวลาทำธุรกรรมทางการเงิน สถาบันการเงินจะต้องตรวจสอบข้อมูลและประวัติการเงินโดยละเอียดมากขึ้น และอาจทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาขอสินเชื่อ เนื่องจากประวัติการเงินไม่ดี
– โดนฟ้องร้อง
เคสร้ายแรงที่สุดคือ ค้างชำระหนี้มาเป็นระยะเวลานานเกินกว่ากำหนด และติดต่อกลับหาลูกหนี้ไม่ได้ สถาบันการเงินจะต้องดำเนินการฟ้องร้องเพื่อดำเนินคดีเพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืน
การผิดนัดชำระหนี้ถือเป็นเรื่องร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและเครดิตทางการเงิน ลดความน่าเชื่อเวลาที่จะทำธุรกรรมการเงินใดใด ดังนั้นแนวทางป้องกันการผิดนัดชำระหนี้ง่าย ๆ เช่น ติดต่อสถาบันการเงินเพื่อเจรจาขอปรับโครงสร้างหนี้ หรือยืดระยะเวลาชำระหนี้ เป็นต้น หรือเช็กสุขภาพการเงินตรวจเครดิตบูโรอย่างสม่ำเสมอ

 

 

 

เช็กช่องทางการตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม https://bit.ly/3v7ZLFN

ข้อมูลเพิ่มเติม
Website : www.ncb.co.th
Email : consumer@ncb.co.th
Facebook : ilovebureau
YouTube : ilovebureau
Instagram : ilovebureau
Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya