ตรวจเครดิตบูโรประเภทนิติบุคคล ทำได้กี่วิธี?

ทำไมนิติบุคคลต้องตรวจเครดิตบูโร?
เพื่อช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ และสร้างโอกาสให้กับธุรกิจของตนเองในการยื่นขอสินเชื่อ และแสดงตัวตนกับสถาบันการเงินได้ว่ากำลังประกอบธุรกิจอะไร
ใครที่จัดตั้งบริษัทแต่ยังไม่เคยเช็กเครดิต มาตรวจเครดิตบูโรแบบนิติบุคคลได้ง่าย ๆ ผ่านแต่ละวิธีเหล่านี้ได้เลย
1. ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2 (โซนพลาซา) (อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT พระราม 9 และอยู่ด้านหลังห้างเซ็นทรัลพระราม 9) บริการตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
โดยยื่นเอกสารการขอตรวจเครดิตบูโรแบบนิติบุคคลดังนี้
☆ แบบคำขอตรวจข้อมูลเครดิตนิติบุคคล พร้อมลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
☆ สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
☆ บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจตัวจริงและสำเนาบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3m9dFqc
2. ยื่นผ่านทางไปรษณีย์
จ่าหน้าถึง
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
ส่วนบริการตรวจเครดิตบูโร (กรณีตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล)
เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า
ชั้น 2 พระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โดยยื่นเอกสารการขอตรวจเครดิตบูโรแบบนิติบุคคลดังนี้
☆ แบบคำขอตรวจข้อมูลเครดิตนิติบุคคล พร้อมลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
☆ สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
☆ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3m9dFqc
รวมศูนย์ตรวจเครดิตบูโร https://bit.ly/3v7ZLFN

 

 

 

เช็กช่องทางการตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม https://bit.ly/3v7ZLFN

ข้อมูลเพิ่มเติม
Website : www.ncb.co.th
Email : consumer@ncb.co.th
Facebook : ilovebureau
YouTube : ilovebureau
Instagram : ilovebureau
Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya