รายงานข้อมูลเครดิต มีผลต่อการสมัครงานไหม

จริงหรือไม่? ที่บอกว่ามีประวัติค้างชำระในรายงานข้อมูลเครดิต แล้วจะสมัครงานไม่ผ่าน…
โดยปกติเอกสารในการสมัครงาน บริษัทไม่ได้ขอเอกสารรายงานข้อมูลเครดิตที่เป็นส่วนสำคัญในการประกอบการสมัครงาน แต่ ๆ ๆ ก็ใช่ว่าจะไม่มีบริษัทไหนขอเลย เพราะในบางสายงาน มักจะขอข้อมูลเครดิตบูโรเพื่อเป็นเอกสารในการประกอบการสมัครงาน เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมความสามารถในการชำระหนี้ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาเข้าทำงาน
แต่ถึงแม้ว่าจะมีผลหรือไม่มีผลคุณก็สามารถตรวจเครดิตบูโรเพื่อตรวจสอบสถานะทางการเงิน และยังเป็นการป้องกันภัยทางไซเบอร์ได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ดังนี้
ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป
แบบส่งรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report)
 • ได้ทันที
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร KKP Mobile
 • ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
 • ภายใน 24 ชม. (*เป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด)
ธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT
 • ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
ธนาคารออมสิน MyMo
 • ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
 • ภายใน 3 วันทำการ
ธนาคารทีทีบี ttb touch
 • ตรวจข้อมูลเครดิต
หรือรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ
 • ธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT
ธนาคารออมสิน MyMo
 • ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง
ธนาคารทีทีบี ttb touch
ตรวจข้อมูลเครดิต
.
 • ค่าบริการ
 • รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท
 • รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกองริ่ง 200 บาท
หมายเหตุ:
กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากไม่ถูกต้อง กรุณาแก้ไขตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดก่อนใช้บริการ
โดยปกติเอกสารในการสมัครงาน บริษัทไม่ได้ขอเอกสารรายงานข้อมูลเครดิตที่เป็นส่วนสำคัญในการประกอบการสมัครงาน แต่ ๆ ๆ ก็ใช่ว่าจะไม่มีบริษัทไหนขอเลย เพราะในบางสายงาน มักจะขอข้อมูลเครดิตบูโรเพื่อเป็นเอกสารในการประกอบการสมัครงาน เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมความสามารถในการชำระหนี้ว่าเป็นอย่างไร ซึ่งอาจส่งผลต่อการพิจารณาเข้าทำงาน
แต่ถึงแม้ว่าจะมีผลหรือไม่มีผลคุณก็สามารถตรวจเครดิตบูโรเพื่อตรวจสอบสถานะทางการเงิน และยังเป็นการป้องกันภัยทางไซเบอร์ได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ดังนี้
ตรวจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป
แบบส่งรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report)
 • ได้ทันที
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร KKP Mobile

– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง

 • ภายใน 24 ชม. (*เป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด)
ธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT

– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง

ธนาคารออมสิน MyMo

– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง

 • ภายใน 3 วันทำการ
ธนาคารทีทีบี ttb touch
– ตรวจข้อมูลเครดิต
หรือรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ

ธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT

ธนาคารออมสิน MyMo

– ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง

ธนาคารทีทีบี ttb touch
– ตรวจข้อมูลเครดิต
 • ค่าบริการ
 • รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท
 • รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกองริ่ง 200 บาท
หมายเหตุ:
กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากไม่ถูกต้อง กรุณาแก้ไขตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดก่อนใช้บริการ

 

 

 

เช็กช่องทางการตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม https://bit.ly/3v7ZLFN

ข้อมูลเพิ่มเติม
Website : www.ncb.co.th
Email : consumer@ncb.co.th
Facebook : ilovebureau
YouTube : ilovebureau
Instagram : ilovebureau
Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya