เคลียร์หนี้เก่าหมด อยากเปิดบัตรเครดิตใหม่ ทำได้เลยไหม

เคลียร์หนี้เก่าหมด อยากเปิดบัตรเครดิตใหม่ ทำได้เลยไหม

ทำไงดี เคลียร์หนี้จนหมดแล้ว ชำระหนี้ตรงต่อเวลาทุกครั้ง ข้อมูลทางการเงินมีครบถ้วน ประวัติหนี้เสียก็ไม่มี แต่ทำไมถึงยังขอสินเชื่อไม่ผ่านอีกล่ะ อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น
1. นโยบายการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบการแต่ละแห่งแตกต่างกัน
2. ประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาของลูกหนี้
3. โอกาสในการผิดนัดชำระหนี้มากหรือน้อย
4. ภาระหนี้ที่มีอยู่และความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อ
5. หลักประกันความเสี่ยงของผู้ขอสินเชื่อ เช่น หลักทรัพย์ค้ำประกัน/ผู้ค้ำประกัน
เครดิตบูโรไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีสิทธิอนุมัติ หรือร่วมตัดสินใจให้สินเชื่อกับใคร บุคคลใดกล่าวอ้างกับท่าน… แจ้งเรื่องได้ที่ consumer@ncb.co.th

เช็กช่องทางการตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม http://bit.ly/2D5eZW3

ข้อมูลเพิ่มเติม
#เครดิตบูโร
คลิก ▶️ https://linktr.ee/ilovebureau