ถอดข้อสงสัย เครดิตบูโรคืออะไรกันแน่

ถอดข้อสงสัย เครดิตบูโรคืออะไรกันแน่นะ?

เคยสงสัยไหมว่าเครดิตบูโรคืออะไร และเหตุใด ทำไมต้องมีเครดิตบูโร มาคลายข้อสงสัยเรื่องนี้กันค่ะ

เครดิตบูโร คือองค์กรหนึ่งที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลคนเป็นหนี้ เช่น ผู้ที่เป็นหนี้กับธนาคาร หรือไม่ใช่ธนาคาร (นอน-แบงก์)

หากให้เปรียบเทียบเครดิตบูโร ก็คือ “สมุดพกของคนเป็นหนี้” ที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลสินเชื่อและประวัติการชำระสินเชื่อ เปรียบเสมือนกับการเรียนในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยที่จะมีสมุดพกเพื่อรวบรวมคนนั้นมีผลการเรียนเป็นอย่างไร เครดิตบูโรก็เช่นเดียวกันที่มีหน้าที่รายงานว่าแต่ละคนมีหนี้จากที่ใดบ้าง

โดยข้อมูลสินเชื่อจะมาจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกมีหน้าที่รายงานและส่งข้อมูลให้แก่เครดิตบูโรเป็นรายเดือนทุกเดือน และทางเครดิตบูโรก็จะอัปเดตข้อมูลให้ในแต่ละเดือนไปเรื่อย ๆ ทั้งหมด 36 เดือน จำนวน 36 บรรทัด เรียงทับกัน เหมือนกับ “ขนมชั้น” เมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา ข้อมูลบรรทัดเก่าของเมื่อ 36 เดือนที่แล้ว ก็จะหายไป

ข้อมูลเครดิตสำคัญอย่างไรบ้าง?

เครดิตบูโรเปรียบเสมือนเป็น “ถังข้อมูลที่บ่งบอกพฤติกรรมในเรื่องการก่อหนี้ การชำระหนี้” ที่ใหญ่ที่สุดของระบบการเงินไทย ใครที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมสินเชื่อในระบบ สามารถขอตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้จากเครดิตบูโรได้ โดยความสำคัญมี 3 หัวข้อหลักใหญ่ ดังนี้

1. ระบบเศรษฐกิจไทย

ช่วยเป็นสัญญาณเตือนภัยของระบบการเงินในประเทศไทย สามารถนำเอาข้อมูลเชิงสถิติมาวิเคราะห์ให้เห็นทิศทางและความเสี่ยงของธุรกรรมสินเชื่อในระบบ ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการอ่านสัญญาณเศรษฐกิจของสถาบันการเงิน เพื่อนำไปวางแนวทางหรือออกมาตรการใดหรือไม่เพื่อบริหารความเสี่ยง และยังเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ของระบบการเงิน คือเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ของระบบสถาบันการเงินในการนำมาใช้บริหารความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

2. สถาบันการเงินในฐานะผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้

มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการให้กู้ยืมป้องกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งอาจส่งผลต่อปัญหาความไม่มั่นคงแก่ระบบสถาบันการเงิน และระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวม ผ่านการใช้ข้อมูลเครดิตบูโร และสามาระตรวจสอบประวัติการชำระของลูกหนี้ เพื่อวิเคราะห์หรือทบทวนสินเชื่อ จึงจำเป็นต้องทราบฐานะทางการเงินและประวัติการชำระของผู้กู้อย่างเพียงพอ ว่ามีประวัติการชำระหนี้อย่างไร และมีภาระหนี้อยู่กับสถาบันการเงินอื่นมากน้อยเพียงใดในขณะใดขณะหนึ่ง

3. ผู้กู้หรือลูกหนี้

ตรวจเช็กข้อมูลเครดิตเพื่อเตรียมพร้อมวางแผนก่อนจะไปขอกู้ หรือเพื่อตรวจสอบประวัติการชำระทุกข้อมูลบัญชีสินเชื่อ หากไม่ถูกต้องสามารถขอแก้ไขได้ และยังมีโอกาสที่จะได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับผู้กู้ที่มีประวัติการผ่อนชำระที่ดี

เครดิตบูโรเช็กช่องทางการตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม https://bit.ly/3v7ZLFN

ข้อมูลเพิ่มเติม
Website : www.ncb.co.th
Email : consumer@ncb.co.th
Facebook : ilovebureau
YouTube : ilovebureau
Instagram : ilovebureau
Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya