ชีวิตหลังเกษียณ 20 ปี ต้องมีเงินเท่าไหร่?

ใครที่ยังหนุ่มยังสาว ควรขยันทำงาน และเริ่มเก็บออมเงินตั้งแต่วันนี้ เมื่อถึงคราวเกษียณ ทำงานไม่ไหว ก็จะได้มีเงินออมไว้ใช้จ่าย ไม่เป็นภาระใครแน่นอนค่ะ

เก็บเงินเกษียณ