ชีวิตที่เห็นและความจริงที่เป็น คุณเป็นแบบนี้มั้ย

สิ่งที่เห็นและความจริงที่เป็น อาจจะสวนทาง ใครเล่าจะรู้ความจริง ว่าความหรูที่เห็นอาจจะเป็นแค่ความลวง ชีวิตที่ดี คือชีวิตที่ไม่มีหนี้ มีออม มีกิน มีใช้ เท่านี้ก็สบายอยู่ได้ไม่เหนื่อยค่ะ