6 เช็กลิสต์ ถามตัวเองพร้อมแค่ไหนที่จะเป็นหนี้

ใครที่คิดกำลังจะก่อร่างสร้างหนี้ หยุดแล้วมาทบทวนกับ 6 คำถามนี้จากน้องบูโรกันก่อนว่าคุณมีความพร้อมแค่ไหนที่จะเข้าสู่วงจรการเป็นหนี้

1.หนี้ที่ก่อเป็นหนี้ดีหรือหนี้ไม่ดี

ต้องแยกประเภทของหนี้ที่จะก่อว่าหนี้เหล่านั้นเป็นหนี้ดีหรือหนี้ไม่ได้ หากหนี้นั้นเกี่ยวกับบ้าน การศึกษา ถือว่าเป็นหนี้ดีเพื่อความมั่นคงหรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.รายได้มีความมั่นคงแล้วหรือยัง

มีรายได้ที่มั่นคงและแน่นอนมากแค่ไหน ตลอดจนความสามารถในการสร้างรายได้ในแต่ละเดือน

3.ประเมินความสามารถในการชำระหนี้

ประเมินสถานะการเงิน ความพร้อมในการจ่ายหนี้ว่าในแต่ละเดือนพร้อมจ่ายไหวอยู่ที่เท่าไหร่

4.มีหนี้แล้วกระทบต่อรายจ่ายอื่น ๆ หรือไม่

โดยปกติการที่เราจะก่อหนี้สินควรจะต้องไม่กิน 30-40% ของรายรับ เพื่อไม่ให้กระทบกับรายจ่ายในชีวิตประจำวันของเรา แต่ถ้าหากมากกว่ากว่า 40% แสดงว่าเรายังไม่พร้อมจะเป็นหนี้

5.มีเงินสำรองฉุกเฉินไว้ใช้จ่ายแล้วหรือยัง

หากภาระหนี้สินมากเกินกว่าที่คาดคิดไว้ เราก็ยังคงมีเงินสำรองฉุกเฉินที่จะนำมาโปะหนี้ให้หมดได้โดยไม่ต้องผิดนัดชำระหนี้

6. มีแผนสำรองอื่น ๆ ไว้ไหม

ในกรณีที่จ่ายหนี้ต่อไปไม่ไหว มีการวางแผนสำรองอื่น ๆ ไว้หรือไม่ เช่น การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นต้น

6 เช็กลิสต์

เช็กช่องทางการเครดิตบูโรเพิ่มเติม >>> http://bit.ly/2D5eZW3

ข้อมูลเพิ่มเติม
#เครดิตบูโร
คลิก ▶️ https://linktr.ee/ilovebureau