ตรวจเครดิตบูโรนิติบุคคลทำได้กี่วิธี

ตรวจเครดิตบูโรนิติบุคคลทำได้กี่วิธี

นิติบุคคลอยากตรวจเครดิตบูโร สามารถทำได้กี่วิธีกันนะ ?
สำหรับใครที่อยากเช็กสถานะเครดิตบริษัทของตนเอง สามารถยื่นขอตรวจเครดิตบูโรแบบนิติบุคคลได้ 2 วิธี

1. ยื่นผ่านทางไปรษณีย์
จัดส่งหลักฐาน จ่าหน้าถึง
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
ส่วนบริการตรวจเครดิตบูโร (กรณีตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล)  เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรด์ พระรามเก้า ชั้น 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

2. ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2 (โซนพลาซา) (อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT พระราม 9 และอยู่ด้านหลังห้างเซ็นทรัล พระราม 9)
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น.

โดยยื่นเอกสารการขอตรวจเครดิตบูโรแบบนิติบุคคลดังนี้
• กรอกรายละเอียด แบบคำขอตรวจข้อมูลเครดิตนิติบุคคล พร้อมลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบหลักฐานดังนี้
– สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3m9dFqc

 

เช็กช่องทางการตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม https://bit.ly/3v7ZLFN

ข้อมูลเพิ่มเติม
Website : www.ncb.co.th
Email : consumer@ncb.co.th
Facebook : ilovebureau
YouTube : ilovebureau
Instagram : ilovebureau
Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya