ตรวจเครดิตบูโรนิติบุคคล สร้างความแข็งแรงทางการเงินให้ธุรกิจ

ทำธุรกิจก็ต้องสร้างความมั่นใจว่าสุขภาพการเงินของบริษัทจะแข็งแรง เพื่อดำเนินธุรกิจได้อย่างสบายใจ น้องบูโรชวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลตรวจเครดิตบูโรสำหรับนิติบุคคลผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2 (โซนพลาซา) (อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT พระราม 9 และอยู่ด้านหลังห้างเซ็นทรัลพระราม 9) บริการตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.
โดยยื่นเอกสารการขอตรวจเครดิตบูโรแบบนิติบุคคลดังนี้

  • แบบคำขอตรวจข้อมูลเครดิตนิติบุคคล พร้อมลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
  • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
  • บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจตัวจริงและสำเนาบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3m9dFqc

2. ยื่นผ่านทางไปรษณีย์

จ่าหน้าถึง
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
ส่วนบริการตรวจเครดิตบูโร (กรณีตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล)
เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระรามเก้า ชั้น 2 พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

โดยยื่นเอกสารการขอตรวจเครดิตบูโรแบบนิติบุคคลดังนี้

  • แบบคำขอตรวจข้อมูลเครดิตนิติบุคคล พร้อมลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
  • สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3m9dFqc

ตรวจเครดิตบูโรนิติบุคคล


เช็กช่องทางการเครดิตบูโรเพิ่มเติม >>> http://bit.ly/2D5eZW3

ข้อมูลเพิ่มเติม
#เครดิตบูโร
คลิก ▶️ https://linktr.ee/ilovebureau