ตรวจเครดิตบูโรผ่านแอปพลิเคชัน MyMo

ตรวจเครดิตบูโรผ่านแอปพลิเคชัน MyMo

เปิดตัวแล้วนะ! บริการใหม่ล่าสุด ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่งผ่านโมบายแอป MyMo ธนาคารออมสิน รับรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report) ทางอีเมลภายใน 24ชั่วโมง* หรือรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 7 วันทำการ
(*ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด)
.
ค่าบริการ
– รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท
– รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง 200 บาท

เช็กช่องทางการตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม https://bit.ly/3v7ZLFN

ข้อมูลเพิ่มเติม
Website : www.ncb.co.th
Email : consumer@ncb.co.th
Facebook : ilovebureau
YouTube : ilovebureau
Instagram : ilovebureau
Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya