ตรวจเครดิตบูโร เช็กสุขภาพการเงินของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

เงินเดือนเข้าบัญชีมาไม่ทันไร แต่ภาระหนี้กองโตที่มี ก็ทำเงินที่มีอยู่ในบัญชีเกลี้ยงซะหมด ทั้งค่าบ้าน ค่ารถ ค่าบัตรเครดิต ฯลฯ ค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนี้อย่าลืมตรวจสุขภาพการเงินอย่างสม่ำเสมอกันด้วยนะคะ
ทำไม…ต้องตรวจเครดิตบูโร
 • ช่วยให้รู้เท่าทันและป้องกันภัยไซเบอร์ทางการเงิน
 • มี “หนี้งอก” โดยที่ไม่ได้ก่อหรือไม่
 • ข้อมูลสินเชื่อของเราถูกต้องหรือไม่
 • ถ้าไม่ถูกต้องสามารถขอแก้ไขได้
 • มีประวัติค้างชำระหรือไม่
หลังจากที่จ่ายหนี้หมดแล้ว สถานะขึ้นเป็น ปิดบัญชี และยอดหนี้เป็นศูนย์ถูกต้องหรือไม่
 • ตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เครดิตบูโรให้บริการ จะตรวจกี่ครั้ง ก็ไม่มีผลต่อการพิจารณาขอสินเชื่อของสถาบันการเงิน เนื่องจากเป็นสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเอง
ช่องทางตรววจเครดิตบูโรผ่านโมบายแอป
แบบส่งรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report)
 • ได้ทันที
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร KKP Mobile
 • ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
 • ภายใน 24 ชม. (*เป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด)
ธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT
 • ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
ธนาคารออมสิน MyMo
 • ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
 • ภายใน 3 วันทำการ
ธนาคารทีทีบี ttb touch
 • ตรวจข้อมูลเครดิต
หรือรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ
 • ธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT
ธนาคารออมสิน MyMo
 • ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง
ธนาคารทีทีบี ttb touch
ตรวจข้อมูลเครดิต
 • ค่าบริการ
 • รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท
รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกองริ่ง 200 บาท
หมายเหตุ:
กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากไม่ถูกต้อง กรุณาแก้ไขตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดก่อนใช้บริการ

 

เช็กช่องทางการตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม https://bit.ly/3v7ZLFN

ข้อมูลเพิ่มเติม
Website : www.ncb.co.th
Email : consumer@ncb.co.th
Facebook : ilovebureau
YouTube : ilovebureau
Instagram : ilovebureau
Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya