กำลังเริ่มต้นธุรกิจ อยากเช็กสถานะเครดิตไปที่ไหนได้บ้าง

เริ่มมีใครหลาย ๆ คนหันมาทำธุรกิจ ผันตัวสร้างบริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ทำได้ได้สักพัก ก็อยากเช็กสถานะเครดิตบริษัทของตัวเองทางไปรษณีย์ สามารถยื่นคำขอตรวจข้อมูลเครดิตทางไปรษณีย์ ดังนี้

1. กรอกรายละเอียด แบบคำขอตรวจข้อมูลเครดิตนิติบุคคล พร้อมลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบหลักฐานดังนี้
– สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ชำระค่าบริการตรวจข้อมูลเครดิต ตามอัตราการบริการดังนี้
– แบบที่ 1 รายงานข้อมูลเครดิต 1 ฉบับ ครั้งเดียว อัตราค่าบริการ 220 บาท
– แบบที่ 2 รายงานข้อมูลเครดิต 2 ฉบับ รายครึ่งปี อัตราค่าบริการ 400 บาท
– แบบที่ 3 รายงานข้อมูลเครดิต 4 ฉบับ รายไตรมาส อัตราค่าบริการ 700 บาท
– แบบที่ 4 รายงานข้อมูลเครดิต 6 ฉบับ ราย 2 เดือน อัตราค่าบริการ 950 บาท ฟรีค่าจัดส่งไปรษณีย์
***แบบที่ 1 รวมค่าจัดส่งไปรษณีย์จำนวน 20 บาทแล้ว***
** แบบที่ 2 3 4 ฟรีค่าจัดส่งไปรษณีย์ **

3. จัดส่งหลักฐาน จ่าหน้าถึง
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
ส่วนรับเรื่องร้องเรียน เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 ชั้น 2  ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

4. รอการจัดส่งรายจากข้อมูลเครดิตจากทางบริษัท

ในช่วงนี้ ก่อนเดินทางไปศูนย์ตรวจเครดิตบูโร กรุณาตรวจสอบเวลาให้บริการผ่านเฟซบุ๊กและไลน์เครดิตบูโรค่ะ

———————————————–

ข้อมูลเพิ่มเติม
🌐 www.ncb.co.th
💌 consumer@ncb.co.th
👥 Facebook : ilovebureau
▶️ YouTube : ilovebureau
🖼 Instagram : ilovebureau
📲 Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya

ทำธุรกิจ หรือกำลังเริ่มต้นธุรกิจ อยากเช็กสถานะเครดิตบูโร (นิติบุคคล) ผ่านทางไปรษณีย์ต้องเตรียมอะไรบ้าง

– สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
– ค่าบริการตรวจข้อมูลเครดิต