การเงินปีนี้ยังปังอยู่ไหม? เช็กสุขภาพการเงินผ่านโมบายแอปกัน

วิกฤติเรื้อรังมาหลายปีแบบนี้ แล้วสุขภาพการเงินของเรายังปังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะ? มาตรวจเครดิตบูโร เช็กสุขภาพการเงินผ่านแอปกัน
โมบายแอป
แบบส่งรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report)
• ได้ทันที
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร KKP Mobile

– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง

• ภายใน 24 ชม. (*เป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด)
ธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT

– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง

ธนาคารออมสิน MyMo

– ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง

 

• ภายใน 3 วันทำการ
ธนาคารทีทีบี ttb touch

– ตรวจข้อมูลเครดิต

หรือรับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ

ธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT

ธนาคารออมสิน MyMo

– ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง

ธนาคารทีทีบี ttb touch

– ตรวจข้อมูลเครดิต

ค่าบริการ

– รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท

– รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกองริ่ง 200 บาท

 

หมายเหตุ:
กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากไม่ถูกต้อง กรุณาแก้ไขตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดก่อนใช้บริการนะคะ

 

 

เช็กช่องทางการตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม https://bit.ly/3v7ZLFN

ข้อมูลเพิ่มเติม
Website : www.ncb.co.th
Email : consumer@ncb.co.th
Facebook : ilovebureau
YouTube : ilovebureau
Instagram : ilovebureau
Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya