6 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการตรวจเครดิตบูโร

6 สิ่งเกี่ยวกับเครดิตบูโรที่ควรรู้ เพื่อคลายข้อสงสัยว่าทำไมต้องมีเครดิตบูโร และเครดิตบูโรสำคัญอย่างไร เคลียร์ให้ชัดกันค่ะ
ข้อมูลเครดิต คืออะไร
คือ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการชำระหนี้ของลูกค้าซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิต และจะปรากฎในรายงานข้อมูลเครดิตเมื่อมีผู้ขอเรียกดู ปัจจุบันข้อมูลเครดิต ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ
1. ข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวตนลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส อาชีพ เลขที่บัตรประชาชน และกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะเป็น ชื่อ สถานที่ตั้ง เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล เป็นต้น
2. ข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ และประวัติการชำระสินเชื่อ ประวัติการชำระ ราคาสินค้าหรือบริการโดยบัตรเครดิต รวมทั้งสถานะบัญชีบนรายงานข้อมูลเครดิต
ความสำคัญของข้อมูลเครดิต
– แสดงประวัติการชำระหนี้ผ่านวินัยทางการเงินของเจ้าของข้อมูล
– แสดงถึงความตั้งใจในการชำระหนี้ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในเครดิตการเงิน
– รายงานข้อมูลเครดิตเป็นปัจจัยหนึ่งสถาบันการเงินใช้ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ หากมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีก็มีโอกาสได้รับสินเชื่อที่เหมาะสม
ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลเครดิต
สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร จะนำส่งข้อมูลสินเชื่อของลูกค้าเป็นรายเดือนจนกว่าสินเชื่อนั้นจะได้รับการชำระเสร็จสิ้น
กรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้และค้างชำระเกิน 90 วัน
– สถาบันการเงินจะส่งข้อมูลสินเชื่อคงค้างให้เครดิตบูโรต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ค้างชำระเกิน 90 วัน
– เครดิตบูโรจะเก็บข้อมูลเครดิตที่ได้รับจากสถาบันการเงินไว้ในฐานข้อมูลต่อไปอีก เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับข้อมูล
เจ้าของข้อมูลสามารถแก้ไขประวัติการชำระหนี้ได้ไหม?
– กรณีที่พบว่า ข้อมูลของตนเองไม่ตรงกับข้อเท็จจริง สามารถยื่นตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนได้ที่บริษัทข้อมูลเครดิตและสถาบันการงินที่เจ้าของข้อมูลเป็นลูกค้า
– กรณีที่ข้อมูลตรงกับข้อเท็จจริง ไม่สามารถขอลบหรือแก้ไขข้อมูลได้ เว้นแต่ในบางกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น เกินอายุการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น
Blacklist กับ เครดิตบูโร
เครดิตบูโรทำหน้าที่จัดเก็บรักษา รวบรวมและประมวลผลข้อมูลสินเชื่อของลูกค้าสถาบันการเงินตามที่สถาบันการเงินหรือบริษัทที่เป็นสมาชิกจัดส่งให้เท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่ “ขึ้นบัญชีดำ” แก่ใคร
ตรวจเครดิตบูโรบ่อย ๆ มีผลต่อการขอกู้สินเชื่อไหม?
การตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เครดิตบูโรให้บริการ จะตรวจกี่ครั้งก็ไม่มีผลต่อการพิจารณาขอสินเชื่อของธนาคารหรือสถาบันการเงิน เนื่องจากเป็นสิทธิพื้นฐานในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเอง
ทำไมต้องตรวจเครดิตบูโร
– ช่วยให้รู้เท่าทันและป้องกันภัยไซเบอร์ทางการเงิน
– เตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อ
– มี “หนี้งอก” โดยที่ไม่ได้ก่อหรือไม่
– ข้อมูลสินเชื่อของเราถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกสามารถขอแก้ไขได้
– มีประวัติค้างชำระหรือไม่
– หลังจากจ่ายหนี้หมดแล้ว สถานะขึ้นเป็นปิดบัญชี และยอดหนี้เป็นศูนย์ถูกต้องหรือไม่

 

 

 

เช็กช่องทางการตรวจเครดิตบูโรเพิ่มเติม https://bit.ly/3v7ZLFN

ข้อมูลเพิ่มเติม
Website : www.ncb.co.th
Email : consumer@ncb.co.th
Facebook : ilovebureau
YouTube : ilovebureau
Instagram : ilovebureau
Line : @ilovebureau
Bureau Chatbot Add Friend : https://lin.ee/o0AQ8ya