โบนัสปีนี้ เอาไปทำอะไรดีนะ

ปีใหม่ = เทศกาลโบนัสออก!

โบนัสปีนี้ วางแผนกันดี ๆ นะคะ ว่าจะใช้ทำอะไรกันบ้าง

จ่ายหนี้
ต้อนรับปีใหม่ ไร้เจ้าหนี้รบกวน

ช้อปปิ้ง อิ่มอร่อยกับครอบครัว
ให้รางวัลกับตัวเองและคนที่รัก

ลงทุน
สร้างผลตอบแทนให้งอกเงย

เก็บออม
พร้อมสำหรับอนาคต

ไปเที่ยวพักผ่อน
ชาร์ตพลังให้พร้อมสู้ต่อ