“Blacklist” ความเข้าใจผิด…ที่ควรทราบ

เพราะตามกฎหมาย เครดิตบูโรมีหน้าที่เก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลสินเชื่อของลูกค้าสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเท่านั้น ไม่ได้มีหน้าที่ “ขึ้นบัญชีดำ” หรือ “Blacklist” อย่างที่เข้าใจกัน เครดิตบูโรไม่มีความเกี่ยวข้อง หรือมีสิทธิอนุมัติ หรือร่วมตัดสินใจให้สินเชื่อกับใคร โดยการพิจารณาสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละสถาบันการเงิน
หากบุคคลใดกล่าวอ้างกับท่าน แจ้งเรื่องได้ที่ 0-2643-1250