ระวังเป็นหนี้หมดตัว! เซ็นค้ำประกัน กู้ร่วม กู้แทนเพื่อน เก็บประวัติในเครดิตบูโรไหม?

เซ็นค้ำประกัน กู้เงินแทนเพื่อนจะมีการเก็บข้อมูลในรายงานเครดิตบูโรไหม? ใครเผลอหลวมตัวเข้าไปเหตุการณ์นี้ น้องบูโรมาตอบให้แล้วค่ะ

เครดิตบูโรไม่ได้จัดเก็บข้อมูลผู้ค้ำประกัน เพราะผู้ค้ำประกันไม่ใช่คนขอกู้เงินหรือคนที่ขอสินเชื่อ แต่ถ้าผู้ค้ำประกันเป็นผู้กู้ร่วมก็ถือว่าเป็นลูกค้าผู้ขอเงินหรือขอสินเชื่อด้วย เครดิตบูโรจึงจะจัดเก็บข้อมูลในฐานะที่เป็นผู้กู้ร่วม ไม่ใช่ในฐานะผู้ค้ำประกัน

ดังนั้น น้องบูโรขอแนะนำให้ตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองเพื่อตรวจความถูกต้องของบัญชีสินเชื่อกันอย่างสม่ำเสมอนะคะ

▶ โมบายแอป

แบบส่งรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NCB e-Credit Report)

ได้ทันที

 •  โมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
  • ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
 • แอป KKP Mobile ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
  • ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง

ภายใน 24 ชม. (*เป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด)

 • แอป Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย
  • ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
 • แอป MyMoธนาคารออมสิน
  • ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
 • เป๋าตังเปย์ บนแอปเป๋าตัง
  • ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
 • โมบายแอป Flash Express
  • ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง

ภายใน 3 วันทำการ

 • แอป ttb touch ธนาคารทีที

รับรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ

 • แอป Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย
  • ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง
 • แอป MyMoธนาคารออมสิน
  • ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง
 • เป๋าตังเปย์ บนแอปเป๋าตัง
  • ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
 • แอป ttb touch ธนาคารทีทีบี
  • ตรวจข้อมูลเครดิต
 • โมบายแอป Flash Express
  • ตรวจข้อมูลเครดิต และเครดิตสกอริ่ง
ค่าบริการ
– รายงานข้อมูลเครดิต 150 บาท
– รายงานข้อมูลเครดิตและเครดิตสกองริ่ง 200 บาท
….
หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากไม่ถูกต้อง กรุณาแก้ไขตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดก่อนใช้บริการ
….

เช็กช่องทางการเครดิตบูโรเพิ่มเติม >>> http://bit.ly/2D5eZW3

ข้อมูลเพิ่มเติม
#เครดิตบูโร
คลิก ▶️ https://linktr.ee/ilovebureau