บัตรเครดิต…คิดก่อนรูด

รูดง่าย แต่อาจจะไม่จ่ายคล่อง เพราะการรูดบัตรเครดิตคือการเอาเงินในอนาคตมาใช้ ถ้าไม่ระวัง อาจจะได้ลำบากในอนาคตแทนนะคะ

บัตรเครดิต...คิดก่อนรูด