อายุเท่านี้ ควรมีสินทรัพย์เท่าไร?

อายุแบบเรา มีเท่าไรดี?? คำนวณจากสูตรของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ตัวอย่างเช่น “นางสาวบูโร เครดิตดี” อายุ 28 ปี ปัจจุบันเงินเดือน 22,000 เริ่มทำงานตอนอายุ 22 ปี เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท

มูลค่าสินทรัพย์ที่นางสาวบูโรควรมี
= 2 x (28 – 22) x (22,000 + 15,000)
= 440,000 บาท

ทำได้ตามสูตรนี้ รับรองว่ามีเงินเก็บเหลือเฟือ เกษียณไปไม่ลำบากแน่นอนค่ะ

อายุเท่านี้ ควรมีสินทรัพย์เท่าไร