ออมเงินไปเพื่อ???

รู้ว่าการออมนั้นมีประโยชน์ แต่ไหนล่ะความสำคัญของการออม วันนี้เราจะได้รู้กันว่าจะออมเงินไปเพื่ออะไร