7 อุปนิสัยเศรษฐีที่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่าง

ในยุคสมัยที่สังคมให้คุณค่ากับภาพลักษณ์ภายนอกด้วยแล้ว การมีวินัยและแผนการเงินจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในวันนี้เป็นเรื่องดี แต่ก็ต้องอย่าลืมคิดถึงวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นกัน

  1. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน มีคววามอุตสาหะ คนจะรวยต้องคิดว่าความรวยเป็นขึ้นอยู่กับความสามารถและความอุตสาหะ ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ

  2. ชีวิตคือการเรียนรู้ ทำตัวเองเป็นแก้วน้ำว่างเปล่าที่พร้อมจะค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ทั้งในด้านการงานและการเงิน ยิ่งคุณมีความรู้มากเท่าไหร่ ก็จะมีความก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นเท่านั้น

  3. หาทางต่อทุนให้งอกเงย ต้องคิดอยู่ตลอดเวลา ว่าถ้าหาเงินมาได้จะเอาไปลงทุนอะไรต่อดีเพื่อที่จะได้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่กำหนดไว้

  4. ใช้จ่ายเมื่อจำเป็น เข้าใจความแตกต่างระหว่างความจำเป็นและความต้องการ ก่อนจะใช้จ่ายเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์จะต้องคิดอ่านให้รอบคอบ

  5. ไม่ประมาท พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน ลองคิดดูว่าถ้าทรัพย์สินของคุณเสื่อมสลายไปจะทำอย่างไร เตรียมการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะได้ไม่ติดขัดในเวลาฉุกเฉิน

  6. อย่าทำตัวเหมือนคนรวย เพราะถ้าคุณทำตัวให้เหมือนคนรวย จะมีค่าใช้จ่ายตามมาพร้อมกับความรวยจากการใช้ของแบรนด์เนมต่างๆ แต่การทำตัวให้รวยนั้นไม่จำเป็นต้องโอ้อวด

  7. มีวินัยทางการเงิน พยายามเสริมสร้างนิสัยทางการเงินที่ไม่หวังการพึ่งพาคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกู้ยืมนั่นเอง รักษาวินัยของพฤติกรรมทั้งในด้านการทำงานและการใช้เงิน