7 ข้อที่ต้องทำ ป้องกันการถูกโจรกรรมทางบัตรเครดิต

  1. รักษาบัตรให้ดี เซ็นชื่อหลังบัตรให้ชัดเจน บัตรเครดิตเหมือนเป็นเงินของเราเลย หวงเงินยังไง ก็หวงบัตรเครดิตอย่างนั้น ป้องกันการถูกขโมยค่ะ
  2. ตั้งรหัสการใช้งานให้ยากและเป็นความลับ เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมต่างๆ จะได้ยากต่อการโจรกรรม ควรตั้งรหัสที่คนอื่นเดายากค่ะ
  3. ตรวจสอบจำนวนเงินก่อนเซ็นชื่อ เมื่อรูดบัตรทุกครั้ง ก่อนเซ็นชื่อต้องตรวจสอบยอดและรายการที่จ่ายไปให้ละเอียดก่อนเซ็นชื่อ
  4. ให้บัตรอยู่ในสายตาเราขณะชำระเงิน เพื่อป้องกันการถูกคัดลอกข้อมูลต่างๆ เลข CVC หรือ CCV แล้วแอบไปทำธุรกรรมในภายหลังโดยที่เราไม่ทราบ
  5. เก็บเซลสลิปให้ดีจนกว่าจะชำระค่าบัตร เพราะเมื่อเราได้รับใบแจ้งหนี้แล้ว เราต้องเอาเซลล์สลิปมาตรวจสอบเทียบกัน หากพบรายการใดไม่ถูกต้องจะได้ท้วงติงทางธนาคารอย่างทันท่วงที
  6. เมื่อบัตรหายรีบโทรอายัดบัตรทันที ไม่เฉพาะแค่บัตรหายหรือถูกขโมยเท่านั้น ในกรณีที่พบการเรียกตัดบัตรเครดิตในรายการที่เราไม่ได้สั่งซื้อ เราควรต้องรีบอายัดบัตรเลยค่ะ
  7. ซื้อของออนไลน์ร้านที่เชื่อถือได้เท่านั้น เช่น มีใบรับรองดิจิทัล หรือใช้ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต หรือเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐบาล

7 ข้อที่ต้องทำ ป้องกันการถูกโจรกรรมทางบัตรเครดิต