7 เคล็ด (ไม่) ลับ มีครอบครัวแล้วก็รวยได้

7 เคล็ด (ไม่) ลับ มีครอบครัวแล้วก็รวยได้ ถึงมีครอบครัวแล้วก็ออมเงินได้

ไม่ใช่แค่คนโสดที่จะสามารถออมเงินได้เป็นกอบเป็นกำ ถึงจะแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็สามารถเก็บเงินได้ค่ะ

  1. เปิดใจคุยกับคู่ครองถึงเรื่องการเงินตั้งแต่เริ่มแรก เพื่อที่จะได้วางแผนการใช้เงินได้อย่างเป็นสัดเป็นส่วน

  2. ตั้งเป้าหมายการเก็บเงินให้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการวางแผนทางการเงิน เช่น เปิดบัญชีสำหรับค่าเทอมลูกโดยเฉพาะ

  3. กันเงินกองกลางเพื่อการออมโดยเฉพาะ แบ่งรายได้ส่วนตัว 20% มาเป็นเงินส่วนกลางสำหรับใช้จ่ายภายในครอบครัว และนำเงินส่วนที่เหลือออมไว้เป็นเงินกองกลาง

  4. เปิดบัญชีสำหรับเงินออมโดยเฉพาะ จะเป็นบัญชีฝากประจำ หรือเป็นบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงก็ได้ เพื่อความมั่นใจว่ามีเงินสำรองในยามฉุกเฉิน มีเงินออมในอนาคต

  5. ทำบัญชีรายรับรายจ่าย เพิ่มวินัยและง่ายต่อการวางแผนการใช้เงิน จะได้ทราบว่าแต่ละวันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง สามารถประหยัด หรือเพิ่มตรงไหนได้บ้าง เป็นต้น

  6. พยายามหารายได้หลายๆ ช่องทาง เพราะค่าใช้จ่ายในทุกวันนี้เพิ่มขึ้น เงินที่ได้อาจจะไม่พอ ถ้าสามีภรรยาทำงานทั้งคู่ยังมีรายได้อย่างน้อย 2 ทาง แต่ถ้าภรรยาออกมาดูแลครอบครัวเต็มตัวก็อาจหาอาชีพเสริมเล็กๆ น้อยๆ ก็เป็นการเพิ่มรายได้อีกช่องทาง

  7. ทำประกันชีวิต เลือกทำประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและชดเชยรายได้ เพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้คนในครอบครัวของคุณต้องเจอปัญหาในวันที่ขาดรายได้หรือไม่มีคุณอยู่ดูแลพวกเขาได้อีกต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการออมเงินวิธีหนึ่งด้วยค่ะ

เพราะการมีเงินเก็บออมมากพอ จะช่วยลดความวิตกกังวล และสร้างความอุ่นใจ สามารถดำเนินชีวิตตามปกติสุข แม้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นในอนาคตค่ะ

7 เคล็ด (ไม่) ลับ มีครอบครัวแล้วก็รวยได้