6 ข้อควรระวังในการเป็นเจ้าของบัตรเครดิต

บัตรเครดิต ช่วยให้เราใช้จ่ายได้สะดวกคล่องมือ แต่ถ้าสะดวกมากไป ก็อาจทำให้บางคนเผลอจ่ายเกินตัวไปได้ง่ายๆ รู้ตัวอีกที อาจมีหนี้ท่วมถึงหัวจนรับผิดชอบไม่ไหว แถมประวัติเครดิตยังเสียหายอีกด้วย

• จ่ายหนี้ล่าช้า มีผลกว่าที่คิด เพราะการจ่ายบิลบัตรเดรดิตล่าช้าไปเพียงไม่กี่เดือน ไม่ว่าจะเพราะลืม หรือเงินฝืดก็ตาม อาจส่งผลให้ยอดหนี้พอกพูนขึ้นเพราะดอกเบี้ย

• กดเอาเงินสด ห้ามทำถ้าไม่จำเป็น เพราะจะถูกคิดดอกเบี้ยรายวันอัตราสูงสุดถึง 20% ต่อปี แถมยังต้องเสียค่าธรรมเนียมอีก 3% พร้อมกับ VAT 7% อีกด้วย

• จ่ายขั้นต่ำทำดอกเบี้ยพุ่ง การจ่ายหนี้บัตร 10% ของยอดการใช้จ่ายทั้งหมด ยอดหนี้ที่เหลือจะถูกยกไปทบในงวดต่อๆ ถ้าเราเอาแต่จ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆ หมายความว่าก้อนหนี้จะยิ่งพอกพูนใหญ่ขึ้น

• ป้องกันบัตรเครดิตให้พ้นจากมือโจร ถ้าใช้บัตรเครดิตไม่ระมัดระวัง บัตรเครดิตอาจทำให้เราตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพได้

• เอาชนะความอยากให้ได้ เราไม่ควรรูดซื้อของที่ไม่จำเป็น ของฟุ่มเฟือย หรือของที่ไม่ก่อรายได้ ควรตั้งเป้าหมายของตัวเองไว้ในใจ ว่าในแต่ละงวดจะรูดใช้ไม่เกินจำนวนเท่าไร

• เครดิตบูโร เรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจ ควรหมั่นไปตรวจเครดิตบูโร เพื่อตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตัวเอง ว่าถูกต้องตามที่เราเข้าใจหรือไม่ ถ้าพบว่าข้อมูลเครดิตไม่ถูกต้อง จะได้ทำเรื่องขอแก้ไขได้ทันท่วงที