5W1H กับการวางแผนการใช้เงินอย่างฉลาด

การจะใช้เงินมันต้องมีการวางแผนกันหน่อย มันถึงจะอยู่ได้อย่างสบาย มีกิน มีใช้ มีเหลือ แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว แล้วเราจะวางแผนอย่างไร เราก็ต้องเริ่มจากการตั้งคำถามว่าการใช้เงินของเรา จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นหลักก่อนค่ะ

5W1H คืออะไร?
คือการตั้งคำถามเพื่อวางแผนการใช้เงินค่ะ คำถามอะไรหรือคะ ตามนี้เลยค่ะ

ไม่น่าเชื่อนะคะว่าหลักการทางธุรกิจแบบนี้จะนำมาใช้วางแผนการใช้เงินส่วนบุคคลได้ด้วย ลองนำไปปรับใช้กันนดูนะคะ รับรองมีใช้มีเหลือไม่ขาดมือเลยค่ะ

5W1H กับการวางแผนการใช้เงินอย่างฉลาด

• What.เราต้องรู้ว่าเราจะเอาเงินไปทำอะไรบ้าง ใช้เพื่ออะไร เก็บอะไรบ้าง
• Who.นอกจากตัวเราแล้ว มีใครที่เราต้องจ่ายอีกหรือไม่
• When. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มี จะต้องจ่ายเมื่อไหร่ เมื่อไหร่ที่ต้องซื้อของ เป็นต้นค่ะ
• Where. ถ้าเราจะเก็บเงิน เราจะเก็บไว้ที่ไหนบ้าง ฝากธนาคารหรือเก็บไว้ที่ไหน
• Why. ก่อนจะจ่ายเงิน คิดก่อนว่าทำไมต้องจ่าย ถามตัวเองให้แน่ใจก่อนจ่ายเงิน
• How. กระบวนการบริหารเงินนั้นเอง เราจะทำอย่างไรให้รายรับ รายจ่ายสมดุลกัน เช่น การทำบัญชีรายรับรายจ่าย การเปลี่ยนเงินสดเป็นทรัพย์สิน ฯลฯ