5 วิธี ออกจากกับดักหนี้อย่างไร ให้มีเงินเก็บ

จริงหรือไม่? เป็นหนี้แล้วจะไม่มีเงินออม ต้องนำเงินไปชำระหนี้จนหมด ทำให้ไม่เหลือเงินเก็บ ความจริงแล้วถึงแม้จะมีหนี้ก็สามารถมีเงินออมได้ค่ะ แค่เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วย 5 วิธี ดังนี้

1.งดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ไม่ใช่เงินไปใช้กับสิ่งของฟุ่มเฟือย นำเงินไปใช้กับเรื่องที่จำเป็นและเป็นประโยชน์เท่านั้น

2.ประหยัดให้มากขึ้น นอกจากจะงดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ต้องรู้จักประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ ด้วยเช่น การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟใช้ให้น้อยลง รวมถึงค่าใช้จ่ายรายเดือนอื่น ๆ ที่สามารถประหยัดได้

3.วางแผนการใช้เงินรายวัน การกำหนดเงินที่ใช้รายวันให้ชัดเจน ยับยั้งชั่งใจไม่ให้เกิดการเสียเงินเกินตามที่ตั้งไว้

4.หาช่องทางทำเงินเพิ่มเติม นอกจากรายได้หลักแล้ว ถ้าสามารถหารายได้เสริมแล้วนำรายได้ส่วนนั้นมาชำระหนี้ อาจทำให้ปิดการชำระหนี้ได้ไวขึ้น แถมยังเหลือเงินเก็บด้วยค่ะ

5.ตั้งเป้าหมาย สร้างวินัยการออมอย่างต่อเนื่อง การกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน และออมเงินสม่ำเสมอ แม้จะมีหนี้ก็ยังทำให้มีเงินเก็บ

5 วิธี ออกจากกับดักหนี้อย่างไร ให้มีเงินเก็บ