5 เทคนิคลดหนี้ ง่ายๆ แค่ต้องทำ

ว่าด้วยเรื่องลดหนี้ จริงๆ แล้วเป็นเรื่องที่ไม่ยากนักนะคะ เพียงแต่ว่าในชีวิตเรามักมีสิ่งเร้าให้ต้องเสียเงินเพิ่มจนบางครั้งต้องเป็นหนี้ไปโดยปริยาย หรืออาจจะมีเหตุจำเป็นต้องก่อหนี้เพิ่ม เช่น เจ็บป่วยเรื้อรัง ต้องแบกภาระครอบครัว ฯลฯ ดังนั้นเราจึงต้องรู้เทคนิคที่จะลดหนี้ ผ่อนหนักเป็นเบา แต่เทคนิคเหล่านี้จะสำเร็จได้จากความตั้งใจจริงเท่านั้นนะคะ